Note: Downloads for rules and cheatsheets are supplied in both Dutch and English.

Hong Kong Mahjong

Eenvoudigere, snellere versie van Klassiek Mahjong

Competitief en karakteristiek mahjong

Hong Kong mahjong is een moderne variant van het Kantonese Mahjong, dat na de Tweede Wereldoorlog populair was in China.
Hong Kong wordt wereldwijd gespeeld.

M.i.v. feb. 2019 kan deze variant ook bij Pe-ling worden gespeeld.


Er is een cursus Hong Kong mahjong.
Voor beginners: 4 lessen.
Voor ervaren spelers van klassiek mahjong of NTS: 1 a 2 lessen.


Spiekbriefje
Hong Kong
Spiekbriefje voor 4 spelers en 3 spelers
   
Cheat sheet
Hong Kong
Cheat sheet for 4 players and 3 players

Karakteristiek, klassiek Hong Kong mahjong

In geval van onduidelijkheden / tegenspraak: Spiekbriefje HK gaat voor.

De belangrijkste kenmerken:
- bloemen en seizoenen
- geen punten voor mahjong, pung of kong
- combinaties leveren Fan op
- alleen de winnaar ontvangt
- veroorzaker betaalt
- boete voor gevaarlijk spel
- Dertien Wezen gaat voor
- laatste steen wordt niet weggelegd