Limietspelen

Mahjong met een limietspel telt mee in de limietspelen-competitie.
NB Alleen een limietspel met hele of halve limiet telt mee.